บริการรับจดโดเมนเนม

Home / Domain Registration

Domain Name Registration

*** นามสกุลโดเนมที่สามารถจดได้
        .com / .net / .org / .tel / .biz / .cc / .info / .tv / .name / .mobi

*** สิ่งที่ท่านจะได้รับเมื่อจดโดเมน
        •  เป็นเจ้าของโดเมนเอง 100%
        •  สามารถทำ Forward Domain ได้
        •  แก้ไขรายละเอียดเจ้าของชื่อโดเมน (Contact Information)
        •  แก้ไข Nameserver ได้ด้วยตนเอง
        •  ปลดล็อคโดเมนได้ต้วยตนเองwww.
Check Domain

 

 

List price

Domain จดโดเมนใหม่ ย้ายโดเมนจากที่อื่น ต่ออายุโดเมน
.com 350 บาท 350 บาท 350 บาท
.net 350 บาท 350 บาท 350 บาท
.org 350 บาท 350 บาท 350 บาท
.biz 350 บาท 350 บาท 350 บาท
.mobi 350 บาท 350 บาท 350 บาท

 

** Feature ต่าง ๆเหล่านี้ไม่รวมถึง การ จดโดเมน .co.th .ac.th .go.th .in.th แล .th อื่นๆ